แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน

 

บรรยายกาศภายนอกสำนักงาน บรรยายกาศภายนอกสำนักงาน บรรยายกาศภายนอกสำนักงาน
ห้องทำงานเกษตรอำเภอ ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ มุมห้องทำงานธุรการ
ศาลาพักใจ อาคาร ศจช. อาคารประชุม
สวนปลูกส้มเกลี้ยง
บริเวณหน้าสำนักงาน
ห้องสุขา

สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน
ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 52160
โทร. 054 -291657